Ce faci după facultate?

11 decembrie 2020

Oportunități de carieră la absolvirea UMFCD

Ți-ai pus vreodată întrebarea ce o să profesezi după ce termini Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară sau Farmacie? Ce ai răspuns? Medic, stomatolog respectiv farmacist? Dacă te-ai gândit vreodată să urmezi o facultate din cadrul UMF „Carol Davila” dar nu știi exact în ce domeniu vei profesa după ce finalizezi studiile de licență, noi venim în întâmpinarea ta cu lămuriri referitoare la acest aspect.

La finalul celor 6 ani de licență (anii de Facultate), conform clasamentului la examenul de Rezidențiat, îți vei alege ce specialitate vrei să urmezi. Specialitățile se împart în clinice și paraclinice, iar cele clinice se împart, la rândul lor, în medicale și chirurgicale.

Lista specialităților clinice medicale:
 • Alergologie şi imunologie clinică
 • Anestezie şi terapie intensivă
 • Boli infecţioase
 • Cardiologie
 • Cardiologie pediatrică*
 • Dermatovenerologie
 • Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice*
 • Endocrinologie
 • Expertiză medicală a capacităţii de muncă*
 • Farmacologie clinică
 • Gastroenterologie
 • Gastroenterologie pediatrică*
 • Genetică medicală
 • Geriatrie şi gerontologie
 • Hematologie
 • Medicină de familie
 • Medicină de urgenţă
 • Medicină internă
 • Medicină fizică şi de reabilitare
 • Medicina muncii
 • Medicină sportivă**
 • Nefrologie
 • Nefrologie pediatrică*
 • Neonatologie*
 • Neurologie
 • Neurologie pediatrică*
 • Oncologie medicală
 • Oncologie şi hematologie pediatrică*
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Pneumologie pediatrică*
 • Psihiatrie
 • Psihiatrie pediatrică
 • Radioterapie
 • Reumatologie
Lista specialităților clinice chirurgicale:
 • Chirurgie cardiovasculară**
 • Chirurgie generală
 • Chirurgie orală şi maxilo-facială***
 • Chirurgie pediatrică
 • Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
 • Chirurgie toracică
 • Chirurgie vasculară
 • Neurochirurgie
 • Obstetrică-ginecologie
 • Oftalmologie
 • Ortopedie pediatrică*
 • Ortopedie şi traumatologie
 • Otorinolaringologie
 • Urologie
Lista specialităților paraclinice:
 • Anatomie patologică
 • Epidemiologie*
 • Igienă*
 • Medicină de laborator
 • Medicină legală*
 • Medicină nucleară
 • Microbiologie medicală*
 • Radiologie-imagistică medicală
 • Sănătate publică şi management

Rezidențiatul se desfășoară pe o perioadă de 3 până la 6 ani, conform complexității specialității. Complementar programului de rezidențiat, se pot urma studii de masterat sau doctorat.

Programele de masterat din cadrul UMFCD sunt:

 • Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară
 • Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și ale sănătății publice

* Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
** Specialităţi în curs de armonizare.
*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

Studiile de licență în cazul Facultății de Medicină Dentară durează 6 ani. La finalul celor 6 ani de licență poți alege:

 • să profesezi ca medic dentist;
 • să urmezi un program de rezidențiat pe perioada de 3 până la 5 ani pentru a te specializa într-un anumit domeniu. Complementar programului de rezidențiat, se pot urma studii de masterat sau doctorat.
Lista specialităților:
 • Chirurgie dento-alveolară
 • Chirurgie stomatologică și maxilo-facială
 • Ortodonţie şi ortopedie dento-facială
 • Endodonţie
 • Parodontologie
 • Pedodonţie
 • Protetică dentară
 • Stomatologie Generală

Profesia de medic dentist, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 • Cabinet medical individual (CMI) – își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați fie colaboratori medici, fie orice altă categorie de personal.
 • Cabinete medicale grupate – mai multe cabinete individuale, care și-au creat facilități economice comune, dar care își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.
 • Cabinete medicale asociate – mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităților și al asigurării accesului pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale.
 • Societate medicală (SRL) – constituită din doi sau mai mulți medici asociați, poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

Studiile de licență la Facultatea de Farmacie se desfășoară pe parcursul a 5 ani, la finalul cărora poți opta pentru una din următoarele variante:

 • să profesezi ca farmacist;
 • să continui cu un program de master sau rezidențiat (3 ani).

După absolvirea facultății, ca farmacist poți opta pentru a lucra într-o companie farmaceutică sau într-o farmacie cu circuit deschis/închis. Farmaciile cu circuit închis eliberează medicamente pentru spital, ambulanță și își pot organiza laboratorul propriu.

Activitatea de bază a unui farmacist este aceea de a elibera medicamente cu/fără prescripție medicală (conform normelor). Alte activități desfășurate sunt reprezentate de:

 • prepararea de medicamente și produse farmaceutice,
 • măsurarea parametrilor biologici,
 • activități de farmacovigilență.

De asemenea, pot avansa în funcție și pot opta mai târziu pentru funcția de Farmacist șef/Diriginte, având aceleași atribuții ca ale unui Farmacist plus cele administrative. De menționat că există o diferență între farmacist și asistent de farmacie:

 • Farmacistul a terminat studiile în cadrul unei Facultăți de Farmacie și poate atât să elibereze, cât și să prepare medicamente;
 • Asistentul de farmacie poate profesa în urma absolvirii unei Școli Postliceale Sanitare/de Farmacie, dar nu poate prepara medicamente.

Programele de rezidențiat dedicate absolvenților Facultății de Farmacie durează 3 ani și sunt reprezentate de:

 • Farmacie Clinică
 • Farmacie Generală
 • Industrie Farmaceutică și Cosmetică
 • Laborator Farmaceutic

Programul de masterat din cadrul UMFCD: Nutriție și siguranță alimentară

În cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări:
 • Moaşe (4 ani),
 • Asistenţă medicală generală (4 ani),
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani),
 • ehnică dentară (3 ani).
Alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu și au o durată de câte 3 ani:
 • Asistenţă de farmacie,
 • Asistenţă dentară,
 • Audiologie şi protezare auditivă,
 • Laborator clinic,
 • Radiologie şi imagistică.

Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă.

Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE.